Wojewoda Łódzki - sytuacja kryzysowa (koronawirus)

18 Mar, 2020

Pismo Wojewody Łódzkiego w Łodzi do kierowników jednostek rządowej administracji zespolonej i niezespolonej w województwie łódzkim: ...  

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków

01 Mar, 2020

WAŻNE !!!   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przekazuje informację dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków  ...  

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach

13 Lut, 2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przekazuje do wiadomości i stosowania pismo Głównego Lekarza Weterynarii przeznaczone dla hodowców drobiu (brojlery) :  ...  

Rozporządzenie Nr 2/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 marca 2019 r.

26 Mar, 2019

Rozporządzenie Nr 2/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 marca 2019 r.  ...