Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach

13 Lut, 2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach przekazuje do wiadomości i stosowania pismo Głównego Lekarza Weterynarii przeznaczone dla hodowców drobiu (brojlery) :  ...  

Rozporządzenie Nr 2/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 marca 2019 r.

26 Mar, 2019

Rozporządzenie Nr 2/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 marca 2019 r.  ...  

Kontrole urzędowe lekarzy weterynarii nad procesem produkcji mięsa wołowego

06 Mar, 2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje o opracowaniu nowych wzorów formularzy oświadczeń lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią i przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią: ...  

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią

05 Mar, 2019

Informacja o rzeźniach działających na terenie województwa łódzkiego przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 :  ...