Aktualności


07.08.2023 r.

Ogłoszenie o naborze

          Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach w związku z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2629) ogłasza nabór   na kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia w okresie od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.

15.05.2023 r.

Ogłoszenie o naborze

          Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach w związku z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1570) ogłasza nabór na kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.


20.04.2023 r.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi _ informacja o ochronie interesów polskiej wsi