ASF (Afrykański Pomór Świń)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje o najnowszych publikacjach Rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2018 r. w Dzienniku Ustaw :


Materiały informacyjne i szkoleniowe dla lekarzy weterynarii, hodowców trzody chlewnej, myśliwych i leśników dotyczące afrykańskiego pomoru świń:

ASF informacja dla lekarzy weterynarii
ASF materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii
ASF informacja dla hodowców trzody chlewnej
ASF materiały szkoleniowe dla hodowców trzody chlewnej
ASF informacja dla myśliwych i leśników
ASF materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników
ASF przemieszczanie świń w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona)
ASF przemieszczanie świń w obszarze ochronnym (strefa żółta)
ASF przemieszczanie świń w obszarze zagrożenia (strefa niebieska)
ASF ulotka dla myśliwych i leśników
ASF ulotka dla hodowców trzody chlewnej
ASF ulotka-bioasekuracja gospodarstwa
ASF zasady bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną
ASF apel do hodowców trzody chlewnej
ASF ulotka dla podróżnych wyjeżdżających do Unii Europejskiej
ASF tablica informacyjna

Formularz ASF _ Interwencja: https://interwencja.wetgiw.gov.pl
 
ASF MATERIAŁY FILMOWE:

FILM 1 - Główny Inspektorat Weterynarii - informacje o ASF
FILM 2 - PIW-PIB Puławy - zasady ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF (ver. 1)
FILM 3 -  PIW-PIB Puławy - zasady ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF (ver. 2)