ASF (Afrykański Pomór Świń)

Materiały Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA z kampanii "STOP ASF" do rozpowszechnienia wśród hodowców trzody chlewnej:


OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Na polecenie ministra rolnictwa Grzegorza Pudy został opracowany Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie.

Prace nad programem prowadził zespół w skład którego wchodzili: przedstawiciele właściwych departamentów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Inspekcji Weterynaryjnej

Program zawiera nowe oraz zmodyfikowane instrumenty wsparcia finansowego, które będą wspomagać utrzymanie lub odbudowę produkcji zwierzęcej w zakresie chowu i hodowli świń w gospodarstwach dotkniętych afrykańskim pomorem świń (ASF). Zawiera on również rozwiązania, które będą wspierać odbudowę małych i średnich gospodarstw.


ASF _ Rozporządzenie nr 12/2021 Wojewody Łódzkiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa łódzkiego

ASF _ Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym, wyznaczonych w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń 
ASF w Polsce _ mapy, obszary objęte restrykcjami, ogniska, przypadki

ASF _ Wytyczne Komisji Europejskiej i Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną

APEL Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej w związku z wystąpieniem ASF na terytorium Rzeczpospolitej Polski

ASF _ Materiały szkoleniowe dla hodowców trzody chlewnej i lekarzy weterynarii